Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 9 af 15

  
Undulaterne fælder lige nu
Oprettet: 27. oktober 2006

Der er tilsyneladende en ekstraordinær fældning i gang blandt selskabsundulater og andre undulater placeret i de lune stuer.

Der indløber i øjeblikket mange beretninger om undulater der mister fjer i stor udstrækning. Det skyldes formentlig at efteråret har været ret lunt. Der er først i den senere tid sat varme på i husene. Det er kendt at varme udløser fældning. I år er det åbenbart særlig udbredt.

Man kan afhjælpe en kraftig fældning ved at sørge for at undulaterne får et dagligt bad. Det gives bedst ved hjælp af en vandforstøver hvor vandet pustes ud, så det daler ned over undulaterne. De må gerne blive gennemblødte hver gang.

Kilde:


 
  
Så er det tid for "Middel risikoniveau" omkring fugleinfluenza
Oprettet: 19. september 2006

De nye regler betyder at både erhvervs- og hobbyfjerkræ nu får mulighed for at gå ude – dette gælder også i perioden med fugletræk fra 15. september til 15. november. Fjerkræ og fugle skal dog holdes i udendørs indhegninger med netoverdækning og fodring og vanding skal ske indendørs eller under tag, siger Fødevarestyrelsen.

Fødevareministeren udtaler at det af hensyn til EU-regler ikke er muligt at læmpe vilkårene for hobbyavlere. Det kan man nu godt i Sverige: http://www.sjv.se/5.10e6cbd10d9c30c10380001608.html Der er det dog stadig ikke tilladt at afholde udstillinger. Her i Danmark kan der afholdes udstillinger efter dispensation. Og det forlyder fra sædvanligvis pålidelig kilde, at der i fødevareregion Sjælland ikke vil blive krævet dispensation i september måned. Med andre ord, der er givet kollektiv dispensation.


Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/traekperiode_starter_nye_ai_regler.htm
http://www.sjv.se/5.10e6cbd10d9c30c10380001608.html


 
  
Ny bekendtgørelse sætter fugleudstillinger på pinebænken
Oprettet: 29. august 2006

Så er den nye bekendtgørelse om forbyggende foranstaltninger mod aviær influenza trådt i kraft. På trods af en masse høringssvar som gik imod de restriktive regler, er der ikke løsnet op på kravene omkring udstillinger eller hold af fugle.

Der opereres med tre risikoniveauer, lav, mellem og høj. Mellem ligger i trækfuglenes trækperioder forår og efterår. Høj er hvis der findes vilde, syge fugle.

I mellem-risikoniveau gælder følgende:
"§ 8. Der må ikke afholdes dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver
anden samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Fødevareregionen kan dog efter en konkret
risikovurdering tillade samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.
Stk. 2. Hvis der gives tilladelse, jf. stk. 1, 2. pkt., må der ikke omsættes fjerkræ eller andre fugle i
fangenskab ved de nævnte samlinger, medmindre fødevareregionen særskilt giver tilladelse hertil.
Stk. 3. Fødevareregionen kan fastsætte de øvrige betingelser for tilladelser i henhold til stk. 1 og 2."

I højniveau gives der ikke dispensation. Det betyder at findes der bare en død måge med fugleinfluenza, så er alle fugleudstillinger aflyst

Kilde: Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza


 
  
DM i undulater i København
Oprettet: 22. august 2006

Det er mange år siden der sidst blev afholdt en landsudstilling af DUK i København, nu sker det igen.

Den 30/9 og 1/10 afholdes udstillingen på Mørkhøj skole. Bedømmelsen skal foregå fra kl 12.30 om lørdagen. Det er to tyske dommere og en dansk som skal finde Danmarks bedste undulat 2006.

Udstillingen kan beses søndag 1/10 fra kl 9.00 frem til 14.00. Der er åbent for alle som har lyst til at se de mange smukke undulater.

Kilde: DUK - nyt nr 3, 2006


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2022