Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Købes
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 8 af 15

  
Fugleinfluenza: Risikoniveau uændret, men øget opmærksomhed på døde fugle i naturen
Oprettet: 8. februar 2007

På baggrund af udbrud af fugleinfluenza i Rusland, Ungarn og senest i Suffolk i England har Fødevarestyrelsen vurderet situationen, men har ikke fundet anledning til at hæve risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark nu.

EU-Kommissionen har de seneste dage holdt møder for at vurdere situationen på baggrund af udbruddet i Suffolk, som ramte en kalkunbesætning med 160.000 dyr. Men der er ikke fundet nogen forbindelse mellem udbruddet i England og de øvrige udbrud.

Risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark er derfor fortsat fastsat som lavt, men forventes ændret til middel den 1. marts på grund af fugletrækket. Risikoniveauet har betydning for, hvordan både professionelle og hobby-fjerkræavlere skal forholde sig. Reglerne er beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, og i pjecen "Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza", der kan fås på bibliotekerne eller bestilles på hjemmesiden.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Fugleinfluenza08.02.07.htm


 
  
Fugleinfluenzaen kommer nu igen nærmere
Oprettet: 3. februar 2007

Efter udbrud i Rusland og Ungarn, er fugleinfluenzaen nu kommet meget tæt på. Der er konstateret H5N1 i en kalkunbesætning på ca. 160.000 dyr i Lowestoft, Suffolk i det sydvestlige England. 2.600 kalkuner er allerede døde af sygdommen.

Det får nu Fødevarestyrelsen i Danmark til at overveje at hæve risikoniveauet for fugleinfluenza. Hvorvidt det vil ske, afgøres i løbet af den kommende uge, hvor der også er indkaldt til møder i EU. Fødevarestyrelsen opfordrer befolkningen til at være opmærksom på større mængder af døde svømme- og rovfugle.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige har endnu ikke reageret på udbruddet i England. Men skrev så sent som den 2 februar, at SVAs overvågning af vilde fugle samt omverdensovervågningen vil blive intensiveret for hurtigt at kunne identificere hændelser der kan påvirke risikoen for Sverige, som følge af udbruddene i Ungarn og Rusland.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/fugleinfluezaen_rykker_taettere_paa_danmark.htm
http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1395


 
  
Vær forberedt på forårets fugletræk - få den nye pjece om fugleinfluenza
Oprettet: 10. januar 2007

Hvornår er det nu, at trækfuglene begynder at komme til Danmark? Nu begynder spørgsmålene om fugleinfluenza igen at melde sig for ejere af fjerkræ og fugle. Fødevarestyrelsen har netop udgivet en ny pjece, der på en enkel og overskuelig måde gennemgår reglerne om forebyggelse af fugleinfluenza. Ejer du fugle eller fjerkræ, skal du være opmærksom på, at du skal følge reglerne om forebyggelse af fugleinfluenza.

I øjeblikket er der er lav risiko for fugleinfluenza, men fra den 1. marts vil der være middel risiko for fugleinfluenza, da trækfuglene kan begynde at komme til Danmark. Ændring af risikoniveauet betyder, at fuglene kan gå ude, men at de skal være overdækket med et net. Pjecen giver svar på oftest stillede spørgsmål om fugleinfluenza, og om hvilke symptomer fugle får, hvis de bliver smittet.

Du kan se den nye publikation her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/FDir/Publications/2006217/rapport.htm

Kilde:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/pjece_fugleinfluenza.htm


 
  
Nu er der lav risiko for fugleinfluenza i Danmark
Oprettet: 14. november 2006

Det vurderer Fødevarestyrelsen, da efterårets fugletræk er ved at være ovre, og da der i en lang periode ikke har været konstateret fugleinfluenza hverken herhjemme eller i andre EU-lande.

Ved lavt risikoniveau gælder følgende regler for alle ejere af fugle og fjerkræ:

Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag. Det sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand beregnet til dit fjerkræ og dine fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
Ænder og gæs skal holdes adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.
Fjerkræ og fugle må ikke få vand fra søer, åer eller opsamlet regnvand.
Bassiner til fugle og fjerkræ skal være afskærmet, så vilde fugle ikke kan få adgang til dem.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/lat_ai_risikoniveau.htm


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2023