Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Købes
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 7 af 15

  
Få et undulatpar gratis!
Oprettet: 6. marts 2007

Nej, det er ikke et billigt salgsstriks, du kan virkelig få et par undulater af rimelig udstillingskvalitet, hvis du melder dig ind i Dansk Undulat Klub

Det er kredsenes medlemmer som sponserer undulaterne. Det er aftalt at man ikke skal forvente de allerbedste undulater, men heller ikke de dårligste.

Det er DUK’s kasserer og formand som står bag initiativet. Men det er de enkelte kredse som selvstændigt administrerer ordningen. De forskellige kredse har valgt forskellige løsninger. I enkelte går sponseringen på skift, i andre er det en eller to af kredsens kendte topopdrættere som leverer undulaterne.

Kilde: Infofolder DUK, 2007
http://undulatsiderne.dk/Dansk%20Undulat%20Klub.pdf


 
  
Fra 1. marts er der forhøjet risiko for fugleinfluenza
Oprettet: 28. februar 2007

Fra den 1. marts er der forhøjet risiko for fugleinfluenza i Danmark, og dermed ændres reglerne for smitteforebyggelse. Fødevarestyrelsen hæver risikoniveauet, fordi trækfuglene nu begynder at komme til Danmark. Det var netop smittede trækfugle, der i marts sidste år bragte H5N1-fugleinfluenza til landet. Ejer du fugle eller fjerkræ, skal du være opmærksom på, at du skal følge reglerne om forebyggelse af fugleinfluenza.

For undulatejere er følgende vigtigt:
Fjerkræ og andre fugle må ikke deltage i udstillinger, medbringes på markeder og lignende. I specielle tilfælde kan fødevareregionen give dispensation.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/middelrisikoniveau_ai.htm


 
  
I Italien må der gerne være fugleudstillinger selv om der er fugleinfluenza.
Oprettet: 20. februar 2007

Selv om EU i princippet har forbudt alle fugleudstillinger, så er det op til medlemsstaterne at tage stilling til om de vil efterfølge forbudet. Det har nogle lande valgt at gøre, andre har, som Danmark, valgt at lægge sæsonbestemmelser ind. Og tage op til overvejelse hvis der kommer nye udbrud af fugleinfluenza.

Men et af Europas lande har taget den beslutning, at det skal være muligt at lave udstillinger selv om der er fundet en død gås. Det er Italien, de har lavet den regel at der skal indsendes afføringsprøver fra to tilfældige udstillingsbure. Og det har endnu ikke ført til positive resultater, derfor har udstillingerne fået lov til at fortsætte. Prøverne er blevet undersøgt for både fugleinfluenza og Newcastle disease. Og det har været uden udgifter for udstillingerne og udstillerne. Den Italienske stat har betalt alle udgifter.

Kilde: Cage & Aviary Birds, Februar, 15 2007


 
  
Ny bekendtgørelse om overvågning af fugleinfluenza rammer også undulatopdrættere
Oprettet: 16. februar 2007

Der er fra den 17 februar udsted en ny bekendtgørelse omkring fugleinfluenza. Ser man på Fødevarerstyrelsens hjemmeside: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Fugleinfluenza/Overvaagning/forside.htm om den nye bekendtgørelse, kan man blive lidt forvirret. Ved at sætte betegnelsen: "andre fugle" lig med "hobbyfjerkræhold" kommer det til at se ud som om ejere af over 100 undulater, kun kan sælge fugle hvis der er udtaget prøver for fugleinfluenza.

Men så galt er det ikke. I følge selve bekendtgørelsen er der forskel på "fjerkræ" og "andre fugle". det betyder at der ikke skal udstedes attest, selv om du har over 100 undulater.

Men du skal lægge mærke til denne paragraf § 4. som siger:

" Ejeren af eller den ansvarlige for andre fugle i fangenskab, der ikke skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister i henhold til bekendtgørelse om registrering af husdyrbrug i CHR, skal straks underrette fødevareregionen i tilfælde af en eller flere af følgende hændelser:

1) Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen.

2) Væsentligt fald i ægproduktionen.

3) Usædvanlig dødelighed."

Kilde: http://147.29.40.90/_GETDOC_/B20070011505-REGL


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2023