Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Købes
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 6 af 15

  
Risikoniveau for fugleinfluenza forbliver lavt
Oprettet: 14. september 2007

Risikoen for fugleinfluenza er stadig så lille, at Fødevarestyrelsen har valgt at lade risikoniveauet forblive lavt.
Fødevarestyrelsen følger løbende situationen med fugleinfluenza i EU og de omgivende lande. I tilfælde af at sygdommen eventuelt spreder sig mod nord fra de berørte områder i Tyskland, vil Fødevarestyrelsen til en hver tid kunne hæve risikoniveauet.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/uaendret_ia_niveau.htm


 
  
Fugleinfluenza i to EU-lande, men stadig lav risiko i Danmark
Oprettet: 25. juni 2007

Den smittefarlige H5N1-fugleinfluenza er fundet i Tyskland og i Tjekkiet, og Fødevarestyrelsen opfordrer nu til, at man er opmærksom på døde fugle i naturen. Danske fugle og fjerkræ kan stadig gå ude uden at være netoverdækket.

Jeg gentager lige:
Som ejer af fjerkræ eller fugle er du forpligtet til straks at underrette myndighederne, hvis der pludselig opstår sygdom og dødsfald blandt dine dyr, eller dit fjerkræ har symptomer på fugleinfluenza. Du skal også kontakte myndighederne, hvis der sker et væsentligt fald i dine fugles eller dit fjerkræs foder- og væskeindtagelse eller fald i deres ægproduktion.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/ai_eu_lav_risiko_dk.htm


 
  
Lav risiko for fugleinfluenza i Danmark, men forholdsregler for rejsende til Tjekkiet
Oprettet: 22. juni 2007

"Der er den 21. juli 2007 konstateret smittefarlig fugleinfluenza af typen H5N1 i en indendørs kalkunflok med 6000 dyr i regionen Pardubicky (distrikt Ústí nad Orlicí) i den centrale del af Tjekkiet. De tjekkiske veterinærmyndigheder har oprettet zoner omkring besætningen, hvor der gælder en række restriktioner." Skriver Fødevarestyrelsen den 22. juni, mon ikke det var den 21. juni sygdommen blev konstateret?

Fødevarestyrelsen vurderer, at udbruddet i Tjekkiet ikke betyder en øget risiko for fugleinfluenza i Danmark.
Rejsende til Tjekkiet bør ikke tage stuefugle eller andre fugle ind i de berørte zoner, da det kan medføre, at fuglene i en periode ikke kan føres ud af zonen igen.

Undgå kontakt med levende fugle og fjerkræ f.eks. på markeder i Tjekkiet, hvor der sælges levende dyr.

Husk:
Som ejer af fjerkræ eller fugle er du forpligtet til at underrette myndighederne straks, hvis der pludselig opstår sygdom og dødsfald blandt dine dyr, eller dit fjerkræ har symptomer på fugleinfluenza. Du skal også kontakte myndighederne, hvis der sker en drastisk ændring i dine fugles eller dit fjerkræs foder- og væskeindtagelse.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder/Rejsende_Tjekkiet_H5N1-fugleinfluenza.htm


 
  
Lav risiko for fugleinfluenza
Oprettet: 13. april 2007

Risikoen for fugleinfluenza er nu så lille, at Fødevarestyrelsen sænker risikoniveauet fra "middel" til "lavt" fra og med lørdag den 14. april.
Fødevarestyrelsen forventer, at risikoniveauet vil være "lavt" sommeren over og frem til efterårets fugletræk, hvor styrelsen igen vil vurdere situationen.
Så nu er det igen muligt at afholde udstillinger. De første undulatudstillinger finder da også sted allerede i maj måned

Ejere af hobbyfugle og -fjerkræ kan på Fødevarestyrelsens hjemmeside læse og bestille en pjece om de regler, der gælder for at beskytte dyrene mod fugleinfluenza. Pjecen fås også på biblioteket og hedder "Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza".

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/lav_risiko_for_fugleinfluenza.htm


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2023