Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Købes
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 2 af 15

  
Flere fugle med papegøjesyge
Oprettet: 19. december 2012

Undersøgelser som Fødevarestyrelsen har lavet i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet hos godt hundrede dyrehandlere de senere år, tyder på en stigning i antallet af tilfælde med papegøjesyge (ornitose), der især ses hos papegøjer og papegøjelignende fugle som parakitter og undulater.

Sidste år blev bakterien påvist i otte procent af de undersøgte dyrehandler og foreløbige opgørelser tyder på, at tallet bliver højere i år. Sygdommen er en såkaldt zoonose, dvs. at den kan smitte til mennesker. Sidste år blev der anmeldt otte tilfælde, hvor mennesker var smittet. I 2012 er tallet foreløbigt landet på 11 tilfælde.

Se mere på http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv%202012/Sider/Flere-fugle-f%C3%A5r-papeg%C3%B8jesyge.aspx

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv%202012/Sider/Flere-fugle-f%C3%A5r-papeg%C3%B8jesyge.aspx


 
  
Ornitose, papegøjesyge, 2011
Oprettet: 11. maj 2012

I 2011 blev syv personer anmeldt med ornitose, som forårsages af den zoonotiske bakterie Chlamydophila psittaci. Antallet var på samme niveau som tidligere år. Blandt tilfældene var tre kvinder og fire mænd, og medianalder var 61 år (spændvidde 53-75 år).

Seks var smittet i Danmark, tre i forbindelse med private fuglehold, én ved anden fuglekontakt og for to var smittekilde og smittemåde uvis. Én var formodet smittet under turistrejse til et europæisk land med uvis smittemåde. Alle syv patienter var indlagt med pneumoni, for én var det oplyst, at der var CNS-påvirkning, én modtog respiratorbehandling og én døde.

Kilde: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/Uge%2019%20-%202012.aspx


 
  
Papegøjesyge i 2010
Oprettet: 28. april 2011

Nu er der kommet tal for antal tilfælde af ornitose, også kaldet papegøjesyge

I 2010 blev 14 personer anmeldt med ornitose, som forårsages af den zoonotiske bakterie Chlamydophila psittaci. zoonotiske sygdomme, er sygdomme som kan smitte i mellem dyr og mennesker. Antallet er på samme niveau som tidligere år.

Tilfældene var fordelt på syv kvinder og syv mænd, som var 28 til 87 år gamle.


Syv mentes smittet i forbindelse med private fuglehold, heraf en turist med formodet smitte i hjemlandet.
Tre mentes smittet i forbindelse med kontakt med fugle eller fugleekskrementer på arbejdspladsen, heraf én i forbindelse med ansættelse i dyrehandel. Alle tilstedeværende fugle blev dog testet negative.
For fire personers vedkommende var smittekilde og smittemåde uvis.

Kilde: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2011/Uge%2016-17%20-%202011.aspx


 
  
Opgørelse over tilfælde af papegøjesyge hos mennesker i 2009
Oprettet: 19. maj 2010

12 personer blev i 2009 anmeldt med sygdommen ornitose (papegøjesyge).

Blandt sandsynlige smittekilder sås vilde duer, fugleekskrementer, papegøjer og høns.

En person døde samtidig med at diagnosen blev stillet. Personens sygdom var ikke anmeldt. Et ægtepar var blandt de smittede og blev syge med fem dages mellemrum ca. 14 dage efter, at de havde anskaffet en papegøje; fuglen døde i mellemtiden.

Kilde: http://www.ssi.dk/sw174.asp?PAGE=1&ArtNo=3659869


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2023