Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 12 af 15

  
Smitteværnsregler indføres umiddelbart
Oprettet: 14. februar 2006

Efter fundet af svaner på Rügen, lidt syd for Danmark, som var inficeret med fugleinfluenza H5N1, har det svenske "Jordbrugsverket" straks genindført efterårets smitteværnsregler for hønse- og fuglehold.

Der er nu samme regler i Danmark og Sverige omkring forbyggelse mod smitte med fugleinfluenza H5N1.

Det er blandt andet forbud mod afholdelse af udstillinger, der kan dog gives dispensation.

Og så anbefaler "Jordbrugsverket" at andre fangenskabsfugle holdes indendøre. Eller i det mindste fodres og vandes under beskyttede forhold.

Der er dog en stramning i forhold til reglerne fra efteråret, de gælder over hele Sverige, ikke kun i de særlig udsatte områder.

Kilde: http://www.sjv.se/presskontakten/pressmeddelanden/pressmeddelanden/5.a8e2b810967f5a7558000204.html


 
  
Smittskyddsregler for fugleinfluenza forlænges ikke.
Oprettet: 29. januar 2006

I Sverige er det igen tilladt at udstille fugle. "Efter en förnyad riskanalys bedömer Jordbruksverket att de förebyggande smittskyddsregler som införts för att skydda svenska fjäderfän mot fågelinfluensa inte behöver förlängas. I dag är risken liten att flyttfåglar från drabbade områden kommer till Sverige och det gör att det inte är nödvändigt att hålla kvar restriktionerna." Og derfor ophørte reglerne om forbud mod udstilling den 2 december 2005. Det hidtidige regelsæt udløb nemlig 1 december 2005.

I Danmark derimod er der ingen ændringer. Forbuddet mod udstilling er tidsubestemt, eller det løber indtil videre som der står. Der skal altså stadig søges om dispensation hos den lokale fødevarerregion, hvis der skal afholdes en undulatudstilling eller anden samling af undulater.

I England er der også lukket op for afholdelse af fuglesamlinger og shows. Der er dog indført en række sikkerheds regler som skal følges. Blandt andet skal affald og gødning opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis. Udstillere skal sørge for vask af sig selv både før ankomst og efter hjemkomst.

Kilde: http://www.sjv.se/presskontakten/pressmeddelanden/pressmeddelanden/5.56d6cf107c226104f80001553.html
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Fugleinfluenza/Sidste_nyt/forside.htm
Cage and Aviary Birds, December 29. 2005


 
  
Undulat som årets korssting-broderer
Oprettet: 22. januar 2006

En tre år gammel undulat er blevet udnævnt til "Young Cross-Stitcher of the Year" i bladet "Cross-Stitcher".
Undulaten har lært at brodere af sin ejer Sandra Battye. Hun fortæller at undulaten "Spike" kunne sidde i timer og se hende sy.
En dag hvor hun blot sad uden at sy, blev undulaten tilsyneladende lidt frustreret. Pludselig samlede undulaten nålen op med næbet og begyndte at brodere. "Jeg var forbløffet. Nu kan jeg ikke få hende til at stoppe".
"Hun bliver stadig lidt forvirret, men hun er vældig god til at trække og skubbe nålen igennem stoffet"

Kilde: Cage and Aviary Birds, 12 januar 2006


 
  
Fugleinfluenza H5N1 (aviær influenza)
Oprettet: 26. oktober 2005


Nu begynder fugleinfluenzaen, type H5N1, at påvirke vores fuglehold.
EU har vedtaget regler for at imødegå udbredelsen af Fugleinfluenza. I Danmark er som følge heraf udstedt en bekendtgørelse: Bekendtgørelse om forbud mod afholdelse af samlinger m.v. af fjerkræ eller andre fugle. http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_ACCN/B20050101205-REGL
Fødevarestyrelsen siger: ” Det betyder, at det indtil videre er forbudt at afholde dyrskuer, markeder, auktioner eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle.
§ 1. Stk. 2. I bekendtgørelsen siger: ”Fødevareregionen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1. Ansøgning om dispensation skal indsendes til fødevareregionen, hvor samlingen ønskes afholdt. Fødevareregionen kan fastsætte betingelser for dispensationen.”
I Sverige tolkes reglen således: ” Utställningar och liknande arrangemang med fåglar är inte tillåtna, förutom i de län som undantas (Norrlandslänen). Jordbruksverket kan ge undantag från förbudet efter en riskbedömning
I Sverige har Jordbruksverket udlagt de sydlige distrikter som risikozone. Se:
http://www.sjv.se/images/18.1aca5e210722f95cd980002422/ber%C3%B6rda_l%C3%A4n_tryck.jpg .
I disse områder gælder følgende: ” För andra fåglar som hålls i fångenskap gäller Jordbruksverkets allmänna råd; att ta in fåglarna om det är möjligt. Om detta inte är möjligt bör fåglarna utfodras på skyddade platser.”
I Danmark er der udlagt en risikozone i ti kilometers brede omkring søer og langs kysterne. Se: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Fugleinfluenza/Risokoomraader_AI/ I disse områder skal tages særlige foranstaltninger i anvendelse hos erhvervsfjerkræavlere. Og Fødevarestyrelsen siger: ” Ejere af hobbyfjerkræ opfordres også til at beskytte deres fugle og fjerkræ ved at vande og fodre inde under tag..”
De nævner ordet ”fugle” derfor må opfordringen også gælde os med undulater. Det er altså ikke et påbud at overdække volierer eller holde undulaterne inden døre. Men blot en opfordring til at fodre og vande inden døre.
Undulater er ikke de mest modtagelige fugle, men de kan smittes. F. eks. er en papegøje i England fundet smittet i karantænen efter at den var indført fra Surinam i Sydamerika. Det er høns og kalkuner som er mest følsomme. Svømmefugle er modtagelige, men meget modstandsdygtige. De kan derfor bringe sygdommen vidt omkring. Smitten spredes fortrinsvis via svømmetrækfuglenes afføring.
Symptomerne på fugleinfluenza H5N1 er følgende: Pludselig høj dødelighed, åndedrætsproblemer og tåreflod fra øjnene. Sygdommen er anmeldelsespligtig. Det vil sige at har du mistanke om, at dine undulater er smittet, skal en dyrlæge kontaktes. Han vil så tage stilling til hvad der videre skal ske.
Kilde:
Fødevarestyrelsen :http://www.foedevarestyrelsen.dk og:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Fugleinfluenza/Sidste_nyt/forside.htm
Svensk Fågelhobby: http://www.fagelhobby.nu/
Jordbrugsverket: http://www.sjv.se/
http://www.sjv.se/presskontakten/pressmeddelanden/pressmeddelanden/5.1aca5e210722f95cd980002392.html
DR nyheder: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/10/24/180359.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2005/10/23/214913.htm


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2022