Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 11 af 15

  
Udbrud af fugleinfluenza i fynsk hobbyfjerkræbesætning
Oprettet: 18. maj 2006

En fynsk hobbyfjerkræbesætning har vist sig at være smittet med fugleinfluenza af typen højpatogen H5. Fødevareregion Syd har aflivet samtlige fjerkræ i hobbybesætningen, og der er oprettet en beskyttelseszone på 3 km og en overvåningszone på 10 km rundt om ejendommen. Udbruddet forventes at få konsekvenser for den danske fjerkræeksport til lande uden for EU og al eksport af fjerkræ fra Fyn stoppes indtil videre.
Hobbybesætningen ligger ved landsbyen Hundslev i Kerteminde Kommune på Fyn. Fjerkræet har efter det oplyste ikke været holdt under tag.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/ai_udbrud_fyn.htm
https://www.minff.dk/index.php?id=10214156


 
  
Fugleinfluenza på Sjælland og Ærø
Oprettet: 18. marts 2006

Fugleinfluenzaen er nu kommet til Danmark. Eller rettere, den er opdaget i Danmark. Først blev en død musvåge fundet inficeret. Den blev fundet på Svinø tæt ved Næstved. Dette tilfælde af fugle influenza er bekræftet som værende af H5N1 typen, altså den "farlige".

Et nyt tilfælde af H5 er fundet på Ærø, denne gang hos nogle døde troldænder. Det er endnu ikke bekræftet om der er tale om N1, det vil tiden vise.

Der er indført beskyttelseszoner omkringe Ærø og Svinø. For undulatholdere betyder disse zoner ikke det store, blot må man ikke bringe fugle ind eller ud af zonerne. Det er kun ejere af hobbyfjerkræ som skal lade sig registrere.

Du kan se mere her:
http://www.fugleinfluenza.com

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/fugleinfluenzaaeroe.htm
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/registreringhobbyhoens.htm


 
  
Jordbruksverket i Sverige opretter sikkerhedszoner ved Oskarshamn
Oprettet: 28. februar 2006


En af de døde troldænder
Jordbruksverket har besluttet at oprette sikkerheds- och overvågningszoner i et område omkring kernekraftsværket i Oskarshamn, hvor aggressiv fugleinfluenza er konstateret i vilde fugle. Et antal restriktioner gælder inde i zonerne.
Det er forbudt at transportere fugle ind i, og ud af og inde i zonerne.
Det er forbudt for uvedkomne at besøge anlæg hvor der findes tamfugle.
Alle som ejer fugle, også hobbyflokke og enlige selskabsdyr (undtagen burfugle som holdes indendørs i privatboliger), inde i zonerne skal anmelde deres fugle til Länsstyrelsen i Kalmar.

Den oprettede sikkerhedszone består af et område med en radius på tre kilometer rundt omkring stedet hvor de smittede fugle fandtes. Zonen findes inden for følgende geografiske områder:
I nord: Malmvik, Granholmsfjärden
Vest: Jacobsberg/Glostad
Syd: Lilla Laxemar
Ydre skærgård: Appelsskär/Finngrundet

Overvågningszonen går ud til 10 km rundt om fundstedet:
Nord: Stekfjärden, Dalen/Fyllhult
Vest: Väster om Misterhults tätort
Syd: Lindö/Lököfjärd

Kilde: http://www.sjv.se/5.b1bed2109af4266bd8000641.html


 
  
Endelig reagerer Fødevarerstyrelsen
Oprettet: 15. februar 2006

Så kom de danske bureaukrater endelig med en reaktion på fundet af influenzadøde svaner i Tyskland.

Der er med omgående virkning stillet krav om at erhvervsfjerkræ skal holdes inden døre. Dette gælder ikke hvis man har under 100 stykker fjerkræ. Og slet ikke for hobbyfuglehold. Men det anbefales at det sker alligevel.

Men en ting, som påvirker vores hobby, er at der nu ikke længere gives dispensation for afholdelse af udstillinger. Og de dispensationer som er givet tilbagekaldes øjeblikkeligt.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Fugleinfluenza/Sidste_nyt/ai_dk_sidste_nyt.htm


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2022