Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 10 af 15

  
Bekendtgørelse fremsættes alligevel, efterårets udstillinger hænger i en tynd tråd
Oprettet: 28. juni 2006

Det er ikke nemt at være webredaktør med en Familie- og Forbrugerminister som ikke ved hvilket ben han skal stå på. Som nævnt tidligere, var der fremsat et forslag til en bekendtgørelse vedr. forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza. Den forsvandt fra Høringsportalen, mærkeligt nok i samme øjeblik der kom kritiske spørgsmål til ministeren. Nu er den så dukket op igen. Undskyldningen er at der er skiftet platform og forslaget derfor blev slettet ved en fejl. Man kan undre sig over at det tilsyneladende kun var det ene forslag som forsvandt.

Bemærk! Høringsfristen er ikke forlænget så det er allerede forsent at skrive dine indvendinger. Det forlyder at bekendtgørelsen først vil træde i kraft når alle høringssvar er gennemgået.- Der er vist rigtig mange hobbyavlere som har protesteret.

Kilde: http://hoeringsportalen.dk/portal/page/pr04/Hoeringsportal/Familie_og_forbrugerministeriet/Foedevarestyrelsen/BEKENDTGOERELSER_FRA_FOEDEVARESTYRELSEN/FOREBYGGENDE_FORANSTALTNINGER_MOD_AI_768


 
  
Fra den 30 juni 2006 kan der igen afholdes udstillinger
Oprettet: 26. juni 2006

Da der er gået en måned siden sidste udbrud af Fugleinfluenza forventer man at der vil blive lempet på reglerne for fuglehold fra den 30 juni 2006

Efter 30. juni 2006 vil reglerne for fjerkræ- og fuglehold se ud i som noget i denne retning:

Fjerkræ må lukkes ud
Dyrene skal fodres og vandes under tag (for at begrænse kontakten til vilde fugle)
Brevdueflyvninger kan tillades, også fra udlandet forudsat disse lande accepterer flyvningerne
Udstillinger, samlinger og markeder vil blive tilladt under forudsætning af, at der ikke sker sammenblanding af høns og ænder og gæs.

Som ejer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal man være opmærksom på, at myndighederne skal varsles, hvis der opstår sygdom blandt fuglene. Det vil sige, at fjerkræholdere skal kontakte en dyrlæge eller fødevareregionen i tilfælde af pludseligt forøget dødsfald i besætningen eller kraftig nedgang i ædelyst eller æglægning. Selvom Fødevarestyrelsen lemper restriktionerne fra den 30. juni, vil reglerne om tidlig varsling stadig være gældende.

Kilde: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender


 
  
Ingen bekendtgørelse alligevel
Oprettet: 26. juni 2006

Efter henvendelse fra Center For Biodiversitet til Mette Gjerskov med. af Fødevareudvalget for Soc. Og dennes hurtige spørgsmål til forbrugerministeren, har han taget bekendtgørelsen af bordet igen. Hun har blandt andet spurgt til den manglende information om bekendtgørelsen til udvalget, forud for fremsættelsen.

Det ser nu ud til at der ikke kommer faste regler før Folketingets samling til efteråret.

Kilde: Center for Biodiversitet


 
  
Nye regler omkring Fugleinfluenza på vej.
Oprettet: 21. juni 2006


Med en utrolig kort høringsfrist på bare 7 dage fremsætter Fødevarestyrelsen forslag til ny bekendtgørelse om "Forebyggende foranstaltninger mod AI"

Bekendtgørelsen har virkning over for alle slags fugle, også undulater. Man vil inddele situationen i tre risikoniveauer. En med lav risiko, en med mellemrisiko og en med høj risiko. Afhængig af hvilken status vi befinder os i, vil der være forskellige regler:

Ved lav risiko, som er tiden uden for trækperioderne, og hvor der ikke er etableret beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder, og hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoniveauet er lavt, betyder det at der skal fodres under tag. Men at det er tilladt at udstille og samle undulaterne.

Ved mellem risiko som er tider som der enten er omfattet af trækperioderne, eller hvor der er etableret beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder, og hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoniveauet er forhøjet, gælder samme regler som ved lav risiko. Men der er yderligere forbud, det vigtigste for undulatudstillere er nok at det ikke vil, være tilladt at udstille undulaterne. Der er dog en lille mulighed for dispensation idet Fødevareregionen efter en konkret risikovurdering kan tillade samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Ved høj risiko, som kun er inde i eventuelle beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder, vil de gældende bestemmelser, bekendtgørelse om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab eller bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle, træde i kraft

Reglerne vil træde i kraft den 1 juli 2006 og erstatte de hidtidige regler om forbud mod samling af fjerkræ og fugle.

Kilde: http://hoeringsportalen.dk/portal/page?_pageid=427,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2022